ການທົດສອບວັດສະດຸ

ບົດລາຍງານການທົດສອບ

EN263: ວິທີທາງການທີ່ຈະສະແດງແຜ່ນ acrylic ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນສຸຂານາໄມແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ ກຳ ນົດມາດຕະຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.

 UL94 ແລະ UL746Cສະແດງການນຸ່ງຖືແລະປະສິດທິພາບທີ່ທົນທານຕໍ່ແປວໄຟ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຊ້ກັບອຸດສາຫະ ກຳ ເຟີນີເຈີ.